Integritetspolicy

Vi på Don fandango tycker att Integritet är viktigt, så här har vi tänkt beskriva lite hur vi ser på dataskyddsförordningen.

Som en digital byrå så kommer vi ibland i kontakt med dina personuppgifter, men då oftast i en roll som ett personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifterna för att hjälpa våra kunder att leverera sin tjänst.


I de fall du besöker vår hemsida, kontaktar oss via vårt formulär så behandlar vi dig däremot som personuppgiftsansvarig.


Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar enbart de uppgifterna som vi får från våra kunder, eller de uppgifterna som du själv ger oss, för ändamålet att kunna leverera våra tjänster. Vi behandlar bara dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra kunders ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.


Hur lagras vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer på Don Fandango, samt av oss utsedda underleverantörer.

Vi säkerhetsställer att våra underleverantörer lever upp till samma skyldigheter som vi har. Med jämna mellanrum gör vi kontroller att de efterlever det vi sagt.


Uppgifter som vidarebefordras till andra används endast för att tillhandahålla de tjänster som vi utvecklar åt våra kunder.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen . All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.


I de fall vi är ett personuppgiftsbiträde hänvisar vi till de personuppgiftsansvariga.


För att kunna hjälpa dig med dina rättigheter, så behöver du kontakta oss skriftligt.


För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress.


För att säkerställa att det enbart är du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.


Efter utskicket av dina personuppgifter hos oss så kommer vi spara din förfrågan i 12 månader.


Gav detta dig huvudvärk? Hör av dig till oss på Don Fandango så förklarar vi hur det fungerar! :)